Wie kan er echt vergeten worden na de invoering van de AVG / GDPR?

Vergeten-worden-na-de-AVG.jpg

Wat betekent het ‘recht op vergetelheid’ welke is vastgelegd in de nieuwe AVG / GDPR?

  • Jouw gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor deze werden geregistreerd.
  • Je trekt de toestemming in waarop deze verwerking is gebaseerd en er bestaat ook geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
  • Je maakt bezwaar tegen de verwerking van jouw gegevens en er bestaan andere zwaarwegende gronden voor deze verwerking.
  • Jouw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • Jouw gegevens moeten worden gewist om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
  • Jouw gegevens werden ingezameld toen je nog minderjarig was. Als je als kind toestemming hebt gegeven en je nog niet goed realiseerde welke risico’s die verwerking inhield, kan je jouw persoonsgegevens laten wissen. Je kunt overigens ook nog gebruik maken van dit recht als je meerderjarig bent.

Het recht op vergetelheid geldt dus uitsluitend voor de bovengenoemde situaties.

Social Data

Dit recht lijkt echter haaks te staan op de maatschappelijke ontwikkeling dat steeds meer mensen, waaronder steeds jongere kinderen, zich in toenemende mate bedienen van internet en van sociale media. We shoppen ook steeds vaker digitaal, laten daarbij onze digitale voetsporen na en nagenoeg elke activiteit, hoe triviaal ook, delen we op Snapchat, Instagram en (in afnemende mate) op Twitter en Facebook. En daar liggen al deze persoonsgegevens voor de eeuwigheid vast.

Onsterfelijk

Het lijkt dus eerder een diepgeworteld verlangen te zijn om juist niet vergeten te worden… om op deze wijze virtueel voort te leven na ons stoffelijke bestaan. Het is niet voor niets dat de term Digibesitas steeds meer in zwang raakt: een verregaande afhankelijkheid van de smartphone en sociale media.

Ook meer traditionele media zoals TV kunnen (onbedoeld) een bijdrage leveren aan juist het tegenwerken van de vergetelheid. Welk kind van 8 zit er immers te wachten op een opvoedprogramma voor onhandelbare kinderen dat na 10 jaar weer wordt herhaald en waarin het kind de ‘hoofdrol’ speelt? Maar ook (als kind) deelnemen aan zang- en andere talentenprogramma’s, reality-tv programma’s, etc. kunnen bijdragen aan onze ‘digitale onsterfelijkheid’.

Voorkomen is beter dan genezen

Door de technologische vooruitgang en de complexiteit van het internet waarbij nagenoeg alles aan elkaar is gelinkt, is het hoogst onwaarschijnlijk dat het uitoefenen van het recht op vergetelheid in de praktijk ook 100% succesvol zal zijn. Het recht op vergetelheid kan je dus beter duiden als een inspanningsverplichting dan als een resultaatsverplichting.

Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ is het daarom verstandig om het verschijnsel Digibesitas eens nader te bekijken en na te gaan op welke wijze je je hiertegen kunt wapenen. Hiermee voorkom je dat je achteraf een beroep moet doen op het recht op vergetelheid waarbij de resultaten van je inspanningen, op zijn zachts gezegd, niet tot volle tevredenheid zullen zijn. Bewustwording is en blijft daarom belangrijk, en niet uitsluitend in relatie tot de AVG en jouw rechten als ‘lijdend voorwerp’.

Wees daarom proactief en start vandaag nog met onze training ‘Digital Detox’.
Ontdek wat de gevolgen van de AVG zijn via onze klassikale training ‘Security Awareness en de AVG‘, of via de eLearning ‘Digitaal veilig werken’ en ontdek wat je kunt doen om veilig gebruik te maken van internet en sociale media.