Het rendement van training en coaching. Geen peil op te trekken?

blog-rendement-training-coaching.jpg

5 gouden tips om te zorgen dat je het maximale rendement behaald uit een training of coachingstraject.

Slimme mensen blijven zichzelf ontwikkelen. In goede en in slechte tijden. Hoewel niet iedere medewerker of organisatie er zo over denkt, worden momenteel weer meer trainingen en coachingstrajecten ingekocht. In een aantrekkende economie ziet men toch meer kansen, zo lijkt het. Organisaties weten dat ze hun duurbetaalde krachten op deze manier kunnen binnenhouden en professionals blijven gewild omdat ze hun kennis en vaardigheden op peil houden. In slechte tijden besteden organisaties doorgaans minder aan opleidingen, vaak omdat niet direct duidelijk is wat een training of coaching écht oplevert. Want hoe weet je op voorhand wat het rendement is van een opleidingstraject of coaching? Kun je dat überhaupt wel achterhalen?

Het korte antwoord: Je weet het niet! Alle berekeningen en aannames ten spijt. Er zijn te veel variabelen die van invloed zijn en daarom is niet of nauwelijks te achterhalen wat een training of coaching oplevert voor deelnemers. Het effect wordt sterk beïnvloed door de huidige situatie (iemands kennis, vaardigheden, houding en gedrag), maar ook door de wil van een deelnemer. De omgeving waarin iemand vóór en na de training in verkeert is ook van grote invloed. Het berekenen van het rendement van zo’n investering is daarom een moeilijke opgave. De effectiviteit van een training of coaching is echter geen ‘toevalstreffer’. Er zijn een aantal variabelen waar je als deelnemer en opdrachtgever zeker op moet letten. Om te beginnen zijn een goed programma en een goede begeleider natuurlijk cruciaal. Ook is het belangrijk dat je goed kunt schakelen met de partij waarmee je zaken doet. Belangrijk is dat zij op de hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen de organisatie en de markt, jouw vraagstuk snappen, echt maatwerk leveren en kunnen opschalen wanneer het nodig is. In opleidingsland is het aanbod gigantisch, dus vraag rond bij bekenden voordat je überhaupt het gesprek aangaat met een opleider. Besef je echter dat het rendement van training of coaching nagenoeg niet te meten is, ook de ervaringen van een ander bieden geen garantie voor succes.

Toch zijn er variabelen die een zekere garantie voor succes opleveren. Variabelen waarop je als deelnemer ook zelf invloed hebt. Want als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Inzichten, theorie en kennis zijn dus niet voldoende. Dé sleutel tot succes is het ondernemen van concrete actie. Wanneer je daadwerkelijk ander gedrag gaat vertonen, kun je profiteren van andere resultaten.

“als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg”

Hieronder staan de 5 gouden tips voor het in gang zetten van verandering. Het zijn randvoorwaarden die helpen bij ieder ontwikkeltraject.

1. Een degelijke voorbereiding

Zorg ervoor dat je vooraf op papier zet wat je wil bereiken en bespreek dit met je trainer of coach. Het is niet altijd even makkelijk, maar een stuk effectiever dan aanschuiven bij een training om erachter te komen dat het ‘toch niets oplevert’. Hoe beter je weet wat je wil bereiken of welk onderdeel van jezelf je wil ontwikkelen, hoe groter de kans op resultaat. Een goede trainer of coach zal rekening houden met de leerbehoefte van deelnemers en er wellicht op voorhand naar vragen. Gebeurt dit niet, denk er dan zelf goed over na en deel jouw behoefte vooraf, of aan het begin van de training. Wat wil je eruit halen? Als je toch tijd (en geld) investeert in een training of coaching, geef dan voor jezelf antwoord op de vraag: Wat wil ik leren en wanneer loop ik tevreden de deur uit na afloop?

2. Oefen met gedrag

Ga tijdens of direct na een training zelf aan de slag met het geleerde. Kennis zelf is interessant, maar het gaat pas werken als je de kennis en inzichten omzet in ander gedrag. Bij de meeste trainingen en coachingstrajecten is er ruimte voor oefenen. Je kunt het geleerde direct in de praktijk brengen, eventueel met een acteur of mede-cursisten. Wanneer die ruimte er niet is, vraag er dan om of spreek met jezelf af dat je dezelfde dag nog gaat oefenen in de praktijk. Pas als je echt iets gaat ‘doen’, hoe simpel ook, wordt een verandering in gang gezet. Ga dus echt aan de slag en ja, durf te falen, dat levert nog meer op!

3. Maak persoonlijke én concrete afspraken

Zorg ervoor dat je een stok achter de deur hebt. Bij het opdoen van veel kennis en ervaring is de neiging om te denken dat je het nu ook anders gaat doen. Ook als je een paar keer geoefend hebt. Ons brein is namelijk redelijk conservatief; Wanneer we gewend zijn om op een bepaalde wijze te handelen, is het erg lastig om dit patroon te doorbreken. Ook als we weten dat het slimmer, makkelijker of leuker kan. Ons brein gaat direct redenen bedenken waarom onze huidige manier prima is, funest dus als we ons gedrag willen veranderen. Doorbreek deze cirkel door een afspraak met jezelf te maken. Benoem minimaal 3 concrete acties die je gaat ondernemen na de training. Noteer wat je gaat doen en wanneer. Plan de concrete acties direct in de agenda en schrijf erbij wat je hiermee wilt bereiken. Informeer eventueel anderen hierover, dan wordt het nog moeilijker om in je oude patronen te vallen.

4. Intervisie met elkaar

Spreek met enkele collega’s af om samen te komen na een training. Deze zogenaamde intervisie kun je gebruiken om terug te kijken op de stof, maar ook om elkaar te informeren over de behaalde resultaten (goed en slecht). Terugkijken op jouw ervaringen na het oefenen van ander gedrag helpt je in het leerproces en stimuleert om vol te houden. Je programmeert je brein op deze manier dat het nieuwe gedrag ‘OK’ is, zelfs als het nog niet helemaal vanzelf gaat. En wanneer alles wel helemaal perfect gaat, is het goed om dit te vieren en anderen hiermee te inspireren. Intervisie is tevens een stok achter de deur om écht iets te verbeteren, je gaat je tenslotte verantwoorden tegenover anderen en doorgaans kunnen we die moeilijker voor de gek houden dan onszelf. Tijdens een intervisie kun je ook ideeën opdoen om bij te sturen of aan te scherpen, zeker als je het gesprek voert met mensen die hetzelfde proces doormaken.

5. Evaluatie na afloop

Spreek aan het einde van een training, opleiding of coaching af om terug te kijken op het leerproces. Je evalueert het traject en geeft feedback zodat het in de toekomst nog beter aansluit op jouw specifieke behoeften. Onderzoek welke punten nog verder toegelicht kunnen worden of welke praktijksituatie ingebracht kan worden in de toekomst. Zeer waardevol om te ontdekken waar jij en jouw collega’s nog extra handvatten nodig hebben. Soms ervaar ik dat tijdens een evaluatie van een training voor een team duidelijk wordt dat ook andere afdelingen gebaat zijn bij een soortgelijk traject. Wel zo zinvol om dit als organisatie op te pakken of er op een ander niveau mee aan de slag te gaan. Mooi als zo het effect van een training wordt verrijkt, juist omdat de werkomgeving sterk van invloed is op blijvende verbetering. Wanneer een organisatie op meerdere niveaus werkt aan ontwikkeling, kan de opbrengst vele malen hoger zijn.

Blijven ontwikkelen

Ontwikkelen blijft een interessant fenomeen. Het is een proces waarbij je de kans krijgt om kennis, vaardigheden, houding en gedrag aan te passen zodat het ‘beter werkt’. De meest waardevolle ontwikkelingen doen we op tijdens het leven en werken (met vallen en opstaan). Af en toe is er iemand in ons leven die jou als mentor bijstaat en daarnaast kiezen we zelf bewust voor een ‘traject’ (opleiding, coaching, training, studie). In alle gevallen kunnen bovenstaande stappen je helpen om meer rendement te halen uit jouw leerervaringen. Doe er je voordeel mee in jouw persoonlijke ontwikkeling!

Heb je andere tips die jou helpen om ontwikkeling verder vorm te geven? Die zorgen voor borging in de praktijk? Laat het mij weten! Interessant om te horen wat voor jou werkt, ik help er tevens graag anderen mee! Wanneer jij wil werken aan jouw ontwikkeling, ergens tegenaan loopt of van goed naar beter wil gaan, laat het mij weten. Mijn AVK collega’s en ik helpen je graag in jouw ontwikkeling.