Het Nieuwe Werken, What’s New?

blog-hetnieuwewerken.jpg

Wat is er nieuw aan Het Nieuwe Werken?

Het Nieuwe Werken gaat dus niet alleen over het kiezen van de meest functionele werkplek, al dan niet in een prachtig nieuw kantoorgebouw of de invloed van de technologie. Want dat is klip en klaar: die zorgt voor verbinding tussen jou en je collega’s, je klanten, organisaties en de rest van de wereld.

De grootste verandering behelst de cultuurverandering die nodig is om Het Nieuwe Werken tot realiteit te maken. Waarbij fysieke aanwezigheid en het aantal werkuren die je maakt niet meer bepalend zijn, maar waarbij vertrouwen centraal staat. Prikklokken, ook al zijn deze digitaal, horen tot oude controlemechanismen en gaan niet uit van de eigen verantwoordelijkheid voor het leveren van een waardevolle bijdrage aan de continuïteit van de organisatie. De controlemiddelen zoals die in veel organisaties nog steeds worden gebruikt, dragen ertoe bij dat jij als werknemer steeds nadrukkelijker snakt naar middelen om te zorgen voor meer keuzevrijheid; meer flexibiliteit.

Natuurlijk heb je wel kaders nodig. Denk hierbij aan afspraken die je met je manager maakt over de uitkomsten van je werkzaamheden. Wat wordt er van je verwacht, binnen welke tijdspanne, aan welke kwaliteitscriteria moet je output voldoen. Je maakt dus heldere en duidelijke resultaatafspraken. Hóe je die resultaatafspraken verwerkelijkt, dat is jóuw verantwoordelijkheid. Áls je ze maar realiseert. Jíj hebt dus de keuze waar je je werkzaamheden verricht (plaatsonafhankelijk), op welke tijdstippen je werkt (tijdonafhankelijk), zelfs met wie je samenwerkt (je netwerk via social media) en welke technologie je verder nog inzet.

Je hebt inmiddels al een aardig beeld van wat er werkelijk ‘nieuw’ is. Je manager verandert controle in coaching + ondersteuning om het voor jou mogelijk te maken de overeengekomen resultaatafspraken te bereiken. Jíj neemt je verantwoordelijkheid en zorgt ervoor dat je de voortgang van je werkzaamheden regelmatig communiceert, dat je contact onderhoudt met je collega’s, dat je tijdig aangeeft als iets niet loopt zoals gewenst. Jij bent proactief en zorgt er zelf voor dat je op de hoogte blijft van alles wat van belang is voor jou en je werk. Je hele mindset verandert: je gaat immers niet per definitie meer naar je werk, maar aan het werk.

Het Nieuwe Werken toegepast zoals het bedoeld is betekent winst voor alle betrokkenen. De organisatie heeft betrokken medewerkers die verantwoordelijk zijn voor hun werk en zich ook verantwoordelijk voelen. Ze zijn ondernemend, zien kansen en grijpen die ook omdat de organisatie die mogelijkheden biedt. Omdat jou de keuzevrijheid wordt geboden en je het vertrouwen krijgt van je organisatie en je leidinggevende, neemt je zelfvertrouwen en ook je inzet toe. Je denkt in mogelijkheden in plaats van beperkingen, je staat meer open voor samenwerking en feedback. De werknemerstevredenheid groeit meetbaar. En ook dat is waarschijnlijk ‘nieuw’…!

Klik hier voor meer informatie over onze diverse ‘Het Nieuwe Werken’ trainingen.