Zelfsturende teams; Een organisatorische verandering

In juli 2018 werd onze trainer Maarten Fijnaut geïnterviewd door Dorinda Lucas over zelfsturende teams. Zij en Rianne Bouman deden uitgebreid onderzoek en schreven voor de Universiteit van Twente het onderstaande Engelstalige stuk ‘Self-directed teams: An organizational change’. Interessant voor iedereen die interesse heeft in de ontwikkeling van zelfsturende teams en organisaties.

Scriptie Universiteit Twente 08-’18

Download PDF