SharePoint tip: Een enquête maken

Blog-SharePoint-.jpg

Maak een enquête in SharePoint om snel meningen te peilen of te evalueren.

Maak de enquête en vul bij de opties in hoe je wil dat gereageerd wordt.

Opties zoals:

  • Gebruikersnamen wel/niet weergeven in de resultaten (Anoniem?)
  • Meerdere antwoorden toestaan, mogen gebruikers meerdere keren deze enquête invullen?

sp-enquete1

Vervolgens kun je vele antwoordmogelijkheden kiezen zoals je in onderstaande afbeelding kunt zien.
Vragen laten beantwoorden in tekstregels of keuzemogelijkheden met vervolgkeuze of keuzerondjes of selectievakjes. Ook een beoordelingsschaal, datum en tijd keuze, en zelfs ook kiezen uit een personenlijst van SharePoint behoren tot de vele mogelijkheden.

sp-enquete2

Nadat je de enquête hebt gemaakt kun je deze publiceren en laten invullen door genodigden of diegenen die de juiste rechten op die site hebben.

* Links: Een voorbeeld van een reactie op en enquête.
* Rechts: Een voorbeeld van de grafische weergave van de reacties.

sp-enquete3