Hoe veilig ben jij online?

Alert-Online-2017.jpg

AVK is al jaren partner van Alert Online en zet zich actief in voor de campagne van oktober 2016

Nederlanders onderschatten de kans dat zij slachtoffer worden

De meerderheid van de Nederlanders (69%) maakt zich weinig zorgen over zijn digitale veiligheid. Zij schatten de kans dat zij slachtoffer wordt van de grootste dreigingen op internet, zoals ransomware, phishing en malafide advertenties, veel lager in dan in werkelijkheid het geval is. Hoewel de helft van de Nederlanders bekend is met online risico’s, gedraagt lang niet iedereen zich daarnaar. Zo verzuimen veel Nederlanders automatische updates aan te zetten (52%) of regelmatig back-ups te maken (eveneens 52%), terwijl deze maatregelen cruciaal zijn om je bijvoorbeeld tegen ransomware te beschermen en schade bij besmetting te beperken.

https://www.youtube.com/watch?v=iJRstMCgoyI

Hoe veilig ben jij online?
Doe de cyberskills test van Alert Online.

Tips voor online veiligheid

Voor wie zich tegen online gevaren wil wapenen, geeft Alert Online de vijf belangrijkste tips:

  1. Maak regelmatig een back-up van bestanden
  2. Update software direct. Het helpt om automatisch updaten in te stellen
  3. Klik niet zomaar op bijlagen of links in e-mails. Het kan een valse e-mail zijn.
  4. Bescherm je online privacy. Het is echt niet nodig dat iedereen alles van je weet.
  5. Wees altijd kritisch. Is de webwinkel te vertrouwen? Waar gaat de link naar toe? Wie vraagt je om persoonlijke informatie? Is het echt nodig een kopie van je identiteitsbewijs te sturen?

Meer tips staan op: www.alertonline.nl/tips. Maar ook in ons blog vind je diverse artikelen met tips over veilig online werken.

Wat doet AVK op het gebied van Cyber Security?

AVK beperkt zich niet tot de twee weken per jaar waarin de Alert Online campagne loopt, maar houdt zich het hele jaar door bezig met veilig digitaal werken. Zo verschijnen er regelmatig Blogs op onze site over cyber security en hebben we in september een seminar over Veilig en krachtig samenwerken georganiseerd. Maar we hebben ook trainingen en eLearning ontwikkeld om medewerkers van onze klanten alert te maken op de mogelijke gevaren van online werken.

In het kader van de Alert Online campagne 2016 hebben we een uniek eLearning pakket ontwikkeld: Digitaal veilig werken. Een laagdrempelige manier om jezelf en je collega’s bewust te maken van cyber crime en hoe je jezelf en je organisatie hier tegen kunt bewapenen. Daarnaast is er speciaal aandacht voor de Meldplicht Datalekken waar organisaties zich aan dienen te houden. En belangrijker: hoe voorkom je datalekken.

Een overzicht van onze trainingen op het gebied van veilig online werken:

security awareness small
Security Awareness Training

Veilig en bewust omgaan met IT conform geldende regels binnen jouw organisatie. Voldoe tevens aan de vereisten voor de nieuwe wetgeving omtrent de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

byod small
Bring Your Own Device (BYOD) Training

Direct en veilig toegang hebben tot het bedrijfsnetwerk en documenten met je eigen smartphone, tablet of laptop.

training digitaal samenwerken
Digitaal Samenwerken Training

Samenwerken anno nu; Hoe zet je alle moderne technieken effectief en veilig in en wat betekent dat voor de nieuwe werkpatronen.

eLearning digitaal veilig werken
Digitaal veilig werken eLearing

Digitaal werken brengt risico’s met zich mee. In deze online cursus geven wij je tips om voortaan veiliger gebruik te maken van internet en social media. Daarnaast is er speciale aandacht voor de Meldplicht Datalekken.

Over Alert Online

Alert Online is de jaarlijkse bewustwordingscampagne die dit jaar plaatsvindt van 3 tot en met 14 oktober 2016. Alert Online is een initiatief van de overheid, het bedrijfsleven, het onderwijs en de wetenschap. Tweehonderd partijen zetten zich in om de bewustwording en kennis over online veiligheid te vergroten en digitaal veilig gedrag te stimuleren. Dit jaar staat de Alert Online campagne in het teken van cyberskills – weten, kunnen en doen. De campagne Alert Online 2016 wordt georganiseerd door ECP, het Platform voor de Informatiesamenleving, in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Kijk voor meer informatie op www.alertonline.nl.