Hoe kunnen wij je helpen bij het vergroten van de teameffectiviteit?

Teameffectiviteit vergroten

We maken gebruik van de “Insights Discovery” techniek, maar wat houdt dat nu eigenlijk in?

Je hebt tevreden klanten en iedere dag mag je werken met gemotiveerde en competente collega’s die allemaal voor dit doel gaan. Autonomie is hierbij een heel belangrijke factor en zelforganisatie (of sturing) een veel gebruikte term.

De aanpak van AVK neemt teams mee naar een hogere taakvolwassenheid en op basis van onze methode van teameffectiviteit kan AVK jouw organisatie helpen bij het ontwikkelen van zelfsturende teams!

Over zelforganisatie en teameffectiviteit is veel geschreven. Hoe komen teams hier? Wat is de heilige graal? Ieder team is anders, het bestaat uit unieke mensen met een bepaalde taak en relatie tot het team. AVK gelooft dat ieder team haar eigen weg volgt naar een nieuw niveau. Teamontwikkeling is maatwerk en sluit aan bij de huidige situatie van een team. Wij geloven in teameffectiviteit, ook omdat interventies op teamniveau het meest effectief zijn. Wij helpen om talenten van individuele teamspelers optimaal tot hun recht te laten komen in een goed functionerend team. Maar hoe doen we dat?

De Insights Discovery Methode

Met behulp van onze methodiek ontdekt jouw team hoe zij groeien naar een zelf organiserend team en (nog) effectiever en efficiënter kan samenwerken om de doelstellingen te halen. AVK maakt daarbij o.a. gebruik de Insights Discovery methode. Deze methodiek geeft concrete handvatten om het beste uit teams te halen. Als voorwerk adviseren we teams als eerste om van ieder lid een insights profiel te maken. We doorlopen daarna vier fases die ik hier kort introduceer.

blog teameffectiviteit insights discovery wielFase 1: Het Klimaat

Vertrouwen en verbondenheid, het team werkt aan:

 • een hogere mate van vertrouwen
 • een hogere mate van betrokkenheid en motivatie
 • de bereidheid om uitdagende discussies aan te gaan
 • een oprecht gevoel van zorg en steun

Fase 2: De Focus
Resultaat en gezamenlijk doel, het team werkt aan:

 • duidelijke richting en doelstelling(en)
 • een eigen visie en doelen
 • focus op de te behalen resultaten
 • aansprakelijkheid op wat zij heeft toegezegd

Fase 3: Proces
Werkomgeving en toetsing, het team werkt aan:

 • een duidelijke rolverdeling
 • het duidelijk en meetbaar maken van de processen
 • de juiste combinatie van competenties die aanwezig zijn
 • een duidelijk besluitvormingsproces

Fase 4: Flow
Samenwerking en wendbaaheid, het team werkt aan:

 • gezamenlijke oplossingen voor de uitdagingen
 • lerend vermogen en dialoog aangaan
 • wendbaarhgeid en reactie op nieuwe input
 • veranderingen door die nodig zijn om (nieuwe) obstakels te overwinnen

Wat bereik je met Teameffectiviteit?

 • Teams leveren een betere bijdrage aan (strategische) doelstellingen
 • Teams zijn resultaatgericht en de klant staat centraal
 • De processen zijn helder
 • De resultaten meetbaar en zichtbaar verbeterd
 • Medewerkers werken beter samen en zijn enthousiast

Wat is de waarde van AVK bij dit verbeterproces?

 • Wij bewaken het proces
 • We leggen afspraken vast
 • We faciliteren workshops en trainingen
 • We ondersteunen acties en eventuele vervolgacties (bijvoorbeeld verdere opleiding/coaching)
 • We begeleiden HR en leiden HR medewerkers op

Benieuwd geworden naar onze totaalaanpak?
Een planning en begroting is afhankelijk van o.a. de grootte van de organisatie, ontwikkelfase van de organisatie en de aanwezige capaciteiten. Een indicatie van de doorlooptijd voor alle stappen kan worden opgesteld. Neem gerust contact met ons op of vraag direct een offerte aan voor een van de volgende trainingen/trajecten: